tiistai 10. syyskuuta 2013

Naiset! Luostarin kiistaton Peppudirektiivi on nyt julkaistu! (tehty yhteistyössä EU:n ARSE-työryhmän kanssa)

Tämä Luostarin täydellinen, kiistaton ja vailla valitusoikeutta oleva virallinen Persedirektiivi Anu - s 2013size/10-09/no worries2245 on tehty EU:n selkokielisiä dokumentteja käsittelevän ohjeistuksen RML7833/00KY2012 (RML= read my lips, KY= Kais ymmärrät) mukaan välttäen turhaa kapulakieltä teknisine termeineen, lakisääteisine viittauksineen tahi lääketieteellisine tarkennuksineen. Teksti on tällä tavoin pyritty pitämään mahdollisimman yksinkertaisena eikä vähiten sen takia että kaikki ymmärtäisivät Persedirektiivin yksityiskohdat ja pystyisivät sisäistämään lukemansa tekstin, etenkin kun otetaan huomioon ettei kyseisestä direktiivistä voi valittaa.

Tämä Persedirektiivi on julkaistu Luostarin toimesta 10.09.2013 yhteistyössä EU:n ARSE-työryhmän kanssa ja jonka kanssa tehdyn, häveliäisyyssyihin perustuvan päätöksen myötä kyseistä kehon kohdasta käytetään jäljempänä nimitystä Pepa.

1§ Pepa
Pepa voidaan käsittää pääosin kahdesta pakarasta muodostuvaksi alueeksi, joka loppuu selän alaosaan ja josta reidet alkavat. Nimi Perse viittaa latinankieliseen sanaan posterior, joka taasen tarkoittaa takana olevaa (tausta,jäljempänä, perässä). Kansankielessä Pepa on kuitenkin saanut usein negatiivisvaikutteisen sävyn ja tästä syystä tuota kahden pakaran muodostamaa aluetta vältellään ikäänkuin se olisi tarpeeton, kehoon kuulumaton ja jokseenkin häpeällinen osa kokonaisuutta. Tästä syystä Pepaa käytetään usein erilaisten negatiivisten asioiden kuvaamiseen (tää on ihan perseestä) ja se liitetään myös vastakkaisella puolella kehoa olevaan kehonkohtaan silloin, kun puhutaan häveliäisyysrajat ylittävistä lihallisista iloista. Lause In porto perse vitulus est ei kuitenkaan tarkoita näiden kahden lihallista liittoumaa, vaan on entisaikojen latinistien ilon aihe ja on vapaasti käännettynä: Satamassa on vasikka. Pepaa kuvaamaan käytetään monia sanoja ja se omaakin kolmanneksi eniten synonyymejä genitaalielinten jälkeen ja yksi näistä synonyymeistä on anus. Välttääkseen väärinkäsityksiä tätä sanaa käyttävien tulee muistaa ettei se lauseessa Nobit anus, abit onus suinkaan anuksella tarkoiteta Pepaa, sillä ko. lause on suomen kielelle käännettynä: Kuolee akka, poistuu aasi.

2§ Pepan koko
Pepan kokoa ei voida yksiselitteisesti määritellä eikä näin ollen Pepalle ole olemassa mitään tarkkaa määrettä/mittayksikköä. Nykyisin vallalla olevat taulukot joita varsinkin vaatetukseen liityvien asioiden yhteydessä näkee, ovat markkinavoimien luomia valheellisia mittayksiköitä näiden unohtaessa että jokainen on yksilö eikä tietyn muotin avulla valmistettu, massatuotantoon verrattavissa oleva kappale. Tästä syystä em. mittayksiköt on syytä unohtaa täysin merkityksettöminä. Pepan kokoon vaikuttavat monet tekijät: ilmastolliset olosuhteet, alueen tahi yhteiskunnallisen statuksen mahdollistama ravinnonsaanti ja sen käyttö, nyky-yhteiskunnan vaatiman työpanoksen laatu ja sitä kautta vapaa-ajan määrä, erilaiset addiktiot sekä muut mahdollistavat tai rajoittavat tekijät kuten esimerkiksi se, että helvetin korpiseuduilla kaupat menevät jo 15.30 kiinni tai niitä vitun moskeijoita ei ole lainkaan, kun taas urbanisoituneessa kaupunkiolosuhteissa mämmiä saa vaikka kellon ympäri.

On myös valheellinen käsitys että Pepan pitäisi olla tietyssä suhteessa muuhun kehoon nähden sillä uusimpien tutkimustulosten mukaan Pepan kehitys on suoraan yhteydessä ihmisen psyykkiseen tilaan tai vireeseen. Tästä on todisteita sillä tutkimuksessa havaittiin itsensä ja ympäröivän maailman kanssa sinut olevien henkilöiden olevan rennompia, jolloin pakaralihakset pysyivät rentoina ja antoivat mittaustuloksissa isomman lukeman, kun taas kansanomaisesti pipo kireällä olevat ja jännityneet ihmiset kulkivat pakarat jäykkinä jolloin mittaustulokset lihasten jännittyneisyyden takia olivat luonnollisesti pienemmät. Sosiaalisen aseman huomattiin vaikuttavan samalla tapaa, sillä velkavankeudessa tahi ulosoton piirissä olevilla henkilöillä oli Pepan mitta pienempi juuri tästä syystä kun he joutuivat päivittäin olemaan postin jaon aikoihin pakarat jäykkinä sen tähden, että kuinka saatana iso lasku postiluukusta tällä kertaa kolahtaa.

Kuten voimme edellä olevasta todeta, ei Pepan ja muun kehon keskinäisillä mittasuhteilla ole mitään merkitystä ja voidaankin sanoa että niillä joilla mittaustulokset olivat isommat, olivat loppupeleissä paljon onnellisempia kuin ns. luuperseet joita käsitellään tässä direktiivissä myöhemmin.

3§ Pepan osuus pyrittäessä saamaan vastakkaisen sukupuolen huomio tarkoituksena suvun jatkaminen eli Pepan seksuaalinen merkitys
Täysin valheellinen ja merkityksetön, sillä tässä artiklassa viitataan Pepan aivan suotta saamaan liialliseen merkitykseen yhdessä niiden jumalaisten maitorauhasten kanssa jotka myös daisareina tunnetaan, jotka ennenkaikkea paaksausteollisuus yhdessä vaateteollisuuden kanssa ovat nostaneet turhuuksien jalustalle.
Tutkimuksessa luotiin täysin autenttisia eri sukupuolta olevien henkilöiden kohtaamisia siten, että tutkimukseen osallistuvat naaraspuoliset yksilöt olivat saaneet valita kiinnostuksensa kohteen heille esitettyjen kuvien perusteella. Kun tämä uros sitten saapui paikalle, havaittiin naaraan käytöksessä jotain hyvin omituista; naaras ns. ”pakitti” koko ajan eikä suostunut missään tilanteessa asettumaan niin että uroksella olisi ollut mahdollisuus nähdä naaraan selkä – eli Pepapuoli ja tämän helvetin teppaamisen todettiin hämmentävän urosta hyvin paljon. Naaraan jatkuva vilkuilu selän takana mahdollisesti olevien ja kaiken paljastavien peilien takia sai naaraan näyttämään siltä kuin tämä olisi kärsinyt todella järkyttävästä hermostollisesta häiriöstä ja se aiheutti uroksen mielenkiinnon laantumista lisää.

Kun esittelyjen jälkeen päästiin pöytään (tutkimus tehtiin valvotusti baari-olosuhteissa), naaras alkoi hermostuneena tilittämään kuinka hän syö pelkkiä ituja ja juo vettä, käy zumbaamassa palttiarallaa kahdeksan kertaa vuorokaudessa minkä jälkeen jos aamuyöstä jää aikaa, vetäisee pepputreenit kaupan päälle. Tutkimukseen kuului uroksille jaettava lomake jossa kysymysosion lisäksi oli tehtävän kuvauskenttä, mihin heillä oli mahdollisuus kirjoittaa tuntemuksiaan tästä tapaamisesta. Poikkeuksetta kaikki urokset kirjoittivat ettei heitä kiinnostanut vittuakaan lyylin ruokavalio tai liikunalliset harrastukset, vaan he olisivat halunneet kuulla tämän elämäntilanteesta, haaveista, tulevaisuuden suunnitelmista etc. Mainittakoon että eräs tutkimukseen osallistunut Pekka K (55v). Kirjoittaa näin: ”Jumalauta, mulle tuli oikein hiki kun se muija tilitti niitä juttujaan ja jos mä haluaisin olla jonkun Jane Fondan kanssa, niin en kai mä sitä baarista etsis”.

Toinen testitilanne käsitteli Pepan yliarvostusta parisuhteessa ja se tehtiin Pepaa harhaoppisesti ihannoiville nuoremmille uroksille. Tutkimustilanteessa tämä nuori uros istutettiin pöydän ääreen aamukahvia nauttimaan ja vastakkaiselle puolelle tuotiin vaateteollisuuden ihannemitat täyttävä, alaston nainen istumaan pöydälle Pepa paljaana ja nuorta urosta kehotettiin aloittamaan dialogi hänen ihannoimansa Pepan kanssa. Tulos oli ennalta odotettu ja todisti sen, että vaikka olisi minkälainen Pepa niin ei siitä ole paljon iloa älyllisellä tasolla vaan päinvastoin, tämäkin nuori uros purskahti itkuun katsellessaan pöydälle litistyneitä pakaroita jotka hiljaisina möllöttivät pöydän toiselta reunalta. Sattuipa myös niin, että eräs toinen tutkimukseen osallistunut heittäytyi (tutkimus tehtiin viidennessä kerroksessa sijaitsevassa keittiössä) lasista mäjelle tämän ihannepepan narauttettua melko kipakan kommentin persikanpuolikkaidensa välistä.

4§ Pepa rakastelussa
Pepan merkitys - niinkun koko lantion seudun – on hyvin kiistanalainen ei tässäkään yhteydessä voida määrittää mitään ihannearvoja Pepalle, sillä kyseessä on ruoan ja viinin tapaan makuasioihin pohjautuva mieltymys ja siksi kaikenkokoiset ja – muotoiset Pepat ovat kysyttyjä. Koiraveroa maksava väestön osa Doggystyle-viehtymyksensä takia pitää pyöreistä ja Rubensmaisista pepoista, kun taas ratsastamiseen hurahtaneet (varsinkin asennot missä naaras istuu nurinpäin satulassa) pitävät ns. päärynäpepasta ja lopuksi perinteistä lähetyssaarnaajaa suosivat pitävät rehevistä pepoista. Tutkimuksen aikana kävi ilmi ettei ylilaihat lantion seudut ja sitä kautta aiemmin mainitut luuperseet tuottaneet kovinkaan suurta nautintoa, suurimpana syynä luuperseen ikävästi törröttävien lantion luiden. Tämä  anoreksiaa ja liiallisuuteen menevää laihduttamista ihannoiville tiedoksi. Lisäksi tehdyissä mittauksissa (via tutkijan vehje) tarkimmat mittaajat pystyivät vehkeellään tuntemaan lonkan nivelen asennon ja mittaamaan mahdollisen välyksen. Näissä luuperseissä oli myös se ikävä puoli että ne sikin sokin (ei lihaksia tukemassa) törröttävien luiden takia aiheuttivat suurta tuskaa mikä taasen sai tutkijan vehkeessä aikaan ns. Wiglund-ilmiön eli ennenaikaisen lerpahtamisen.
Loppuyhteenvetona todettakoon että niin monta kuin on paaksaajaakin, niin monta on ihannepepaakin. Loppukevennykseksi laitettakoon wanhan kansan lausahdus, joka kuvaa Pepaan kohdistuvaa arvostelua melko hyvin: ”Jessus sentään miten ruma ja valtava reppu mutta aivan sairaan hyvät eväät”. Niinpä, kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

5§ Valitusoikeuden puuttuminen (direktiivi ei vielä täydellinen sillä sitä tullaan päivittämään tulevaisuudessa)
Tästä direktiivistä tai siihen millään lailla liittyvistä lainauksista tahi viitteistä ei voi valittaa sillä tämä direktiivi on ehdoton totuus, sillä jo lähtökohtaisestikin Luostari itsessään ja EU:n ARSE-ryhmä ovat erehtymättömiä omistaessaan kaiken saatavilla olevan tiedon sekä tehdessään jatkuvaa tutkimustyötä lukuisilla eri alueilla. Ennakkovarauksia tästä direktiivistä – liittääkseen ne oman maansa perustuslakiin tahi muihin virallisiin säädöksiin (tämä on viime yönä julkaistu kansainvälisesti, kohderyhminä tietyt päättävät tahot) ovat tehneet mm. seuraavat instanssit:
Amerikkalainen ONAM (Our Nation Ass Measurement)
Hollantilainen Hjoor veerd aars emg. (Kansallinen perseenmitoituslaitos)
Italialainen CSOMAM (Compo Solo O Madre Arsie metrie)
Suomen pakaraliitto ry.
Turkkilainen Ozyryk tureyküi kurtalam arzuk ( Ozyrykin maakunnassa sijaitseva Karvapepan tutkimuslaitos)
Englantilainen RBTPT (Rather Bum Than Pitiful Tea)Hyvää tiistaita teille, te rakkaat Luostarin asukit ja muut matkaajat.21 kommenttia:

 1. Täyttä asiaa. Ja silti nauroin ääneen, kiitän tästä!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Luostarihan ei mitään fiktiivistä moskaa julkaise, vaan kaikki perustuu pitkiin tutkimustuloksiin, joten eipä mitään kiittämistä ja hyvä jos viihdyit. Kävin muuten vakoilemassa teikäläisen blogia ja asiaahan äijä tuntuu kirjoittavan.

   Poista
 2. Ihanasti tuo "You might also like" -osio näytti mulle Emmanuellen pepaa ;-)

  Kiitos direktiivistä, mä en valita (tänään)!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Eipä mitään kiittämistä vaan päinvastoin minun on kiitettävä siitä Emmanuellesta sillä se on niin monasti vill..antanut virtaa näinä vaikeina ja raskaina aikoina ;D

   Poista
 3. Mistä Marjaana puhuu? Näen vaan paavin Mäkkärin potut päässä.

  Oli kertakaikkiaan niin täydellinen direktiivi, ettei siitä voi valittaa. :D

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kiitos, Luostari pyrki direktiivissään huomioimaan kaikki mahdolliset osa-alueet mitkä vaikuttaisivat Pepaan ja sen määrittämiseen osana kiehtovampaa kokonaisuutta :D

   Poista
 4. Älä välitä Sirpa, mulle tuli Luostarin joulutervehdys ja kesän siivousvinkit ;D

  Otan vanhat sanani takaisin, tämä on todellakin täydellisyyttä hipova direktiivi. En valita. Tosin lukeminen meinasi olla hiukan hankalaa, kun jo siinä kohtaa "satamassa on vasikka" alkoi silmät valua vettä ja nenä jotain muuta kun pärskähtelin tautini ja nauruni sekasotkun takia. Mutta kiitos, hyvä direktiivi, varsinkin meille nunnille!!!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kiitoksia erittäin paljon ja mitä noihin latinankielisiin sanontoihin tulee, niin ne ovat oikeita eivätkä Luostarin keksimiä. Direktiivin tarkoitus on osoittaa kuinka turhaa on niistä kahdesta lihamötistä vouhkaaminen koska se on a) direktiivissä mainituin syin täysin turhaa ja b) perse on kuin luonne, jokaisella on omanlaisensa eikä se tosiasia siitä miksikään muutu ;D

   Poista
 5. Ihanaa! Mulla on vaan jumalattomat rennot pakarat :D

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. No hittolainen, ole onnellinen! Ajatteles niitä luuperseitä jotka mennä viuhtovat pipo kireällä - eivät tasan nauti elämästä niin kuin me :D

   Poista
 6. Voi mä kyllä niin Rakastan tämän direktiivin tekijää! Sehän selkeesti ymmärtää yskän!

  VastaaPoista
 7. Vastineeksi 'Ylistys pyllylle':

  Ilpo Tiihonen Jumalan sumu (Wsoy 2009)

  Ylistys pyllylle
  Nyt kun kellut pyllysi pikku kellukkeilla
  kaikkeutemme karikkoista merta
  ja tunnet kuinka pylly pitää sinut pinnalla
  ja estää vajoamasta läpi tuolin
  pimeyteen joka allamme longottelee valtavaa kitaansa
  ja lipoo eltaisia hampaitaan
  nyt kun istut, ja tuo kaksoisturvatyyny
  pehmentää törmäyksen terävimpiin mietteisiin
  ja lauseista kaikkein karkeimpiin
  pyllylläsi tunnet kuinka Luojan suunnittelu,
  testit ja toteutus ovat tulleet täydeksi,
  pyllyn täyteydeksi, pettämättömäksi toveriksi
  joka seuraa minne menetkin
  ja vaikka puhuisit ihmisten ja enkelten kielillä
  mutta sinulla ei olisi pyllyä
  olisit vain pikku pilleri planeettojen pallomeressä
  sillä pitkämielinen ja lempeä on pylly,
  ei kerskaa, ei pöyhkeile, ei sopimattomasti käyttäydy
  vaan kaikki se peittää, kaiken uskoo,
  kaikki se toivoo ja kaiken kärsii,
  ja niin kulkevat maailmanlopun horisonttiin
  ne onnelliset, ihminen edellä
  ja pylly perässä

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. I-ha-na!

   Ilpo Tiihonen on mun suosikkini ja etenkin

   Sikojen rakkaus

   Kun auringon alla puhkeaa onni,
   kun lehmänsä löytää muhkea sonni,
   kun kaislikon hauesta hauki saa parin
   ja kukkoa kosii se kanoista arin.

   Niin mikseivät sitten sika ja sika
   saparon verran ja kärsänsä mitan
   toisilleen vannoisi ikuista valaa:
   Oi rakkaani, sulle mun kyljykset palaa!

   Tekisi muuten mieleni melkein julkaista vastineeksi Kivesdirektiivi. Täältä saisi vähän taustatukea aiheelle: http://www.hs.fi/tiede/Tutkimus+Koti-isien+salaisuus+on+pieniss%C3%A4+kiveksiss%C3%A4/a1378776084663?ref=hs-top4-1

   Poista
  2. Kiitos molemmille, molemmat ovat kauniita ja niin herkkiä runoja :D
   Oikeesti, kummassakin runossa on enemmän totuutta kuin mitä ensivaikutelma antaa ymmärtää ja tuohon Marjaanan kivesdirektiiviin (minkä tekemistä ehdottomasti suosittelen!) palaan kunhan olen käynyt katsomassa mitä linkin taakse kätkeytyy ;D

   Poista
  3. :D :D :D Olenkin ihmetellyt että miksi kivekseni ovat kuin greipit ja nythän se syy selvisi; mulla ei ole lapsia tuhkamunaisuuteni takia eikä näin ollen kivekseni voi pienentyä eikä testosteronitasoni laskea. Sinänsä harmi koska kyllä tämä kuuman ilman ja pullanmurujen lennättäminen alkaa jo kyllästyttää :D

   Poista
  4. Ilpo on hyvä tyyppi ihan livenäkin :)

   Poista
  5. Eräs miespuolinen lausuja esitti tuon pyllyrunon eräässä työpaikan tilaisuudessa ja sen jälkeen kuulen sen aina hänen äänellään esitettynä mielessäni :)

   Poista
  6. Niin, se on kumma juttu miten ensimmäinen kerta - oli se sitten näkö- tai kuulohavainto, jää lähtemättömästi mieleen. Ilpo on varmasti hyvä tyyppi jos tuollaista tekstiä pystyy tuottamaan koska se kertoo aika paljon tavasta ajatella asioita :)

   Poista
 8. Voi ristus: kuolee akka, poistuu aasi.... taas tyrskähti iltamämmit näppäimille :/

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. No se on ihan virallinen sanonta eikä suinkaan meikäläisen keksimä :D

   Poista

Rienaustasi arvostetaan joten ...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...